top of page

opgroeien en
ontwikkelen

​extra voor opvang van baby’s en peuters. Dat kondigt de Vlaamse regering in haar Septemberverklaring aan. Met die extra investering komt de Vlaamse regering tegemoet aan een aantal van de verbetervoorstellen die de VVSG zelf ook formuleerde.

Ook de gelijke subsidie voor de organisatie van kinderopvang, of het nu gebeurt door een private of publieke organisator, wordt eindelijk realiteit.

100 miljoen euro

In het verlengde van het VIA6-akkoord krijgen lokale besturen die groepsopvang organiseren (zowel opvang baby en peuter als opvang schoolgaande kinderen) middelen voor de aanwerving van pedagogisch coaches.
 
Het gaat over 95 VTE pedagogisch coaches.

En er is meer...

Naast de dagelijkse dienstverlening, publicaties en - al dan niet virtuele - studiedagen en vormingen, kaarten we elk jaar tot vele tientallen Vlaamse, federale en soms ook Europese beleidsdossiers aan bij ministers, in het parlement, op administraties en tijdens tal van formele en minder formele contacten. Dit beleidswerk is een belangrijke return voor het lidgeld dat de lokale besturen betalen.

bottom of page