top of page

economie,
leefomgeving
en klimaat

Kathedraal gebrandschilderd glas
 • In oktober wordt het Platform Toekomst Parochiekerken boven de doopvont gehouden. Het zal lokale besturen en kerkbesturen naar een duurzame nieuwe invulling voor kerkgebouwen helpen zoeken. In de korte periode tot Nieuwjaar behandelt het Platform al adviesvragen van 10 lokale besturen.
   

 • Het platform wordt op 4 publieke events voorgesteld.
   

 • Er vindt 1 stuurgroep plaats met de kabinetten van ministers Bart Somers en Matthias Diependaele, het Agentschap Onroerend Erfgoed, het Agentschap Binnenlands Bestuur, Vlinter, het Team Vlaams Bouwmeester, de Bisschoppenconferentie,
  Parcum en de VVSG.

Platform Toekomst Parochiekerken

 • 633 inschrijvingen voor Klimaatdag: een topeditie!
   

 • Via een belronde heeft het Netwerk 1 op 1 contact met 297 lokale besturen.

 • 99 inspirerende praktijken krijgen een plaats in de praktijkendatabank Klimaat.

 • Via het project Rollend Capaciteitsfonds besparen 4 lokale besturen jaarlijks een kleine 100.000 euro aan energiekosten. De eerste stappen om deze werkwijze op te schalen worden gezet via 4 streekontwikkelingsintercommunales.

 

 • Op de inspiratiedag Warmte maken de deelnemers kennis met de inspiratiekaart warmtezonering en de warmtegids, die de VVSG samen met VEKA gemaakt heeft.

 

 • Met inspanningen van onder andere de VVSG stijgt de benutting van het Noodkoopfonds van 3,75 naar 21,05 miljoen euro
   

Netwerk Klimaat

En er is meer...

Naast de dagelijkse dienstverlening, publicaties en - al dan niet virtuele - studiedagen en vormingen, kaarten we elk jaar tot vele tientallen Vlaamse, federale en soms ook Europese beleidsdossiers aan bij ministers, in het parlement, op administraties en tijdens tal van formele en minder formele contacten. Dit beleidswerk is een belangrijke return voor het lidgeld dat de lokale besturen betalen.

bottom of page