top of page

communicatie en
kennisdeling

Communicatie

221013klmtdag133.jpg
  • Ruim 28.000 medewerkers en mandatarissen van lokale besturen nemen deel aan een van de meer dan 900 activiteiten omtrent kennisdeling.
     

  • Er vinden meer dan 300 online activiteiten en meer dan 600 fysieke opleidingen of events plaats.
     

  • Binnen de nieuw gelanceerde Politieke Academie bereikt de VVSG ruim 100 mandatarissen uit 60 verschillende gemeenten en steden tijdens de tweedaagse Summer School.
     

  • Meer dan 100 VOV-aanvragen (‘vormingen op vraag’) komen van ongeveer even veel lokale besturen.

Kennisdeling

En er is meer...

Naast de dagelijkse dienstverlening, publicaties en - al dan niet virtuele - studiedagen en vormingen, kaarten we elk jaar tot vele tientallen Vlaamse, federale en soms ook Europese beleidsdossiers aan bij ministers, in het parlement, op administraties en tijdens tal van formele en minder formele contacten. Dit beleidswerk is een belangrijke return voor het lidgeld dat de lokale besturen betalen.

bottom of page